Organizasyon Şeması

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
Alparslan BAŞAR1971 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun, Zonguldak ve Sinop’ta aldı. Lisans eğitimini 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Arşiv Ana Bilim Dalında tamamladı.

1997 yılında Başbakanlık’ta göreve başladı. 1997-2008 yıllarında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde arşiv belgelerinin tespit edilmesi, düzenlenmesi ve tanımlanması çalışmalarında bulundu. 2008-2018 yıllarında kamu kurumlarının, dosya planları ve saklama planlarının hazırlanması, belge yönetimi ve arşiv faaliyetlerinin denetlenmesi görevlerini yürüttü. Eğitim ve rehberlik faaliyetlerinde bulundu.

Kasım 2018-Mart 2022 tarihlerinde Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı, Aralık 2021-Mart 2022 tarihlerinde Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (vekaleten) görevlerini yürüttü. 18.3.2022 tarihinde Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.