Misyon ve Vizyon

 

 

MİSYON

Devlet ve toplum hafızasını barındıran arşiv belgelerini arşivcilik standartları ve gelişen teknolojiler çerçevesinde tespit etmek, derlemek, korumak ve araştırmaya açmak suretiyle kamuoyuna güvenilir, kaliteli ve hızlı erişilebilen arşiv hizmetlerini sunmak ve kamu belge yönetimini etkinleştirmektir.

VİZYON

Ülkemiz arşivlerinin tek merkezden yönetimini sağlamak ve dünyada arşivcilik alanında referans bir kuruluş olmak.

TEMEL DEĞERLER

- Tarihe karşı sorumluluk
- Gelecek nesillere karşı sorumluluk
- Belgelerin orijinalliğinin korunması
- Kişisel verilerin korunması
- Mesleki uzmanlık
- Erişilebilirlik
- Güvenilirlik
- Yararlanıcı memnuniyeti
- Tarafsızlık ve şeffaflık
- Yenilikçilik
- İşbirliğine açık olma