Organizasyon Şeması

Başkan
Prof. Dr. Uğur ÜNAL27 Kasım 1975’te Ankara’da doğan Prof. Dr. Uğur ÜNAL, ilköğrenimini İrfan Baştuğ İlkokulunda, orta ve lise eğitimini Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur.  “III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)” adlı tezle 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bilim uzmanı unvanını almıştır. Aynı enstitüde hazırlamış olduğu “Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)” adlı tezle 2006 yılında doktor unvanını kazanmıştır.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1999-2006 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2006-2009 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2009-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2010-2012 yılları arasında da Doçent Doktor olarak görev yapmıştır. Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde “Türk Yenileşme Tarihi”, “Osmanlı Paleografyası”, “Osmanlı Diplomatikası”, “Türk Eğitim Tarihi” ve “Osmanlı Devleti Dış Politikası” derslerini veren ÜNAL, 5 Ocak 2012 - 7 Ağustos 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 7 Ağustos 2018 tarih ve 2018/77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Arşivleri Başkanı olarak atanmıştır .

Yakınçağ Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları bulunan ÜNAL’ın Osmanlı Devleti’nin askeri sistemi, eğitim kurumları ve yenileşme dönemi ıslahatları üzerine 10 adet kitabı, yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. İngilizce bilen Prof. Dr. Uğur ÜNAL evli ve üç çocuk babasıdır.

Telefon: 0 312 307 9001