SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru : Soyağacı araştırması nasıl yapabilirim?
Cevap : Soy araştırması ile ilgili bilgi ve belgeler arşivimizde mevcut değildir. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden veya bağlı bulunduğunuz nüfus idaresinden bilgi alabilirsiniz.
Soru : Arşivlerde nasıl araştırma yapabilirim?
Cevap : Başkanlığımızda, araştırma yapabilmeniz için web sitemizde formlar kısmından başvuru formunu doldurup 1 adet fotoğrafınız ve nüfus cüzdanınızın fotokopisini ekleyerek şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, web sayfamızda bulunan katalog tarama bölümüne üye olarak (üyelik ücretsizdir) katalog taraması yapabilirsiniz. Tespit ettiğiniz belge fotokopilerini ise, şahsen veya vekiliniz vasıtasıyla alabilirsiniz.
Soru : Arşivlerde Yerel tarihle ilgili araştırma yapabilir miyim?
Cevap : Yerel tarihle ilgili belgeler araştırmaya açılmış belgeler üzerinden, arşivlere araştırmacı olarak müracaat etmek kaydıyla yapılabilir.
Soru : Özel İdare vergi kayıtlarına nasıl ulaşabilirim?
Cevap : Mülkünüzde bulunan emlak veya gayri menkulun vergi numarası, ada, pafta, mevkii bilgileri sunulmak ve sitemizin anasayfasında formlar kısmında bulunan "Özel İdare Vergi Kaydı İstek Formu" doldurulmak kaydıyla şahısların kendisi veya vekalet verdikleri şahıslar tarafından arşivimizden bilgi veya belge edinilebilir.
Soru : İskan kayıtlarına nasıl ulaşabilirim?
Cevap : Ailenizin nereden, hangi yılda, kimin aile reisliğinde geldiği ve beraberinde gelen aile bireylerinin isimleri ile Türkiye'de nereye iskan edildiğine dair bilgilerin verilmesi kaydıyla iskan kayıtlarına ulaşılabilmektedir.
Soru : Belgeler araştımaya ne zaman açılır?
Cevap : Tasnif işlemleri tamamlanan ve en son işlem tarihi üzerinden 30 yıl geçen belgeler araştırmaya açılır. Personel sicil dosyaları ve şahıs dosyaları en son işlem tarihi üzerinden 101 yıl geçtikten sonra araştırmaya açılır.
Soru : Hangi tür belgeler Devlet Arşivleri Başkanlığı'na gelir?
Cevap : Arşiv belgesi son işlem tarihi üzerinden onbeş (15) yıl geçmiş veya kesin sonuca bağlanmış olup da günlük iş akışı içinde aktivitesi bulunmayan, varsa tâbi olduğu diğer mevzuattaki saklama sürelerini tamamlayan, üretim biçimleri ile yazılım ve donanım ortamları ne şekilde olursa olsun geleceğe tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, biyografik, teknik ve benzeri herhangi bir değer olarak intikal etmesi gereken yazılmış, çizilmiş, resmedilmiş, görüntülü, sesli veya elektronik ortamlarda üretilmiş belgeyi tanımlar. Bu kapsamdaki Devlet Arşivleri Başkanlığı'na gelir.
Soru : Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın yayınlarını nasıl temin edebilirim?
Cevap : Yayın satışlarımız Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın Ankara ve İstanbul'da bulunan kampüslerinde yayın satış bürolarından yapılmaktadır.
Soru : Vekalet ile araştırma yapabilir miyim?
Cevap : Araştırmacı müracaat formu doldurmak kaydıyla belirteceğiniz kişiler sizin adınıza araştırma yapıp belge talebinde bulunabilir.
Soru : Belgelere elektronik ortamda erişmek mümkün mü?
Cevap : Elektronik ortama aktarılmış olan belgelere araştırma salonlarında elektronik olarak erişilebilir. Araştırmacı istediği takdirde elektronik kopyalarını alabilir.
Soru : Elektronik ortamda üretilen veya elektronik ortama aktarılmış belgeler hukuki olarak geçerli midir?
Cevap : Bilginin sadece elektronik veri şeklinde olması hukuki geçerlilik ve uygulanabilirliğine etki edemeyeceği gibi, delil olarak ileri sürülmesini de engellemez. Elektronik veride atıf yapılan ve hukuki sonuç doğurabilecek bir bilginin sadece elektronik veride yer almadığı gerekçesiyle geçersiz olduğu ileri sürülemez. Elektronik veri; üretilmesi, gönderilmesi, alınması veya saklanması sırasında güvenilir bir bilgi sistemi kullanılmış ve bilgi bütünlüğü korunmuşsa ve gönderenin kimliği doğru şekilde tespit edilebiliyorsa, delil olarak ileri sürülebilir.
Soru : Araştırma süresi ne kadardır?
Cevap : Müracaat ettikten sonra bir yıl süreyle araştırmacı, araştırma yapabilir. Bir yıl sonunda araştırmacı istiyorsa bir sene daha araştırma süresini uzatabilir.