EĞİTİM VE REHBERLİK

BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVCİLİK EĞİTİMİ

Bilgi/belge varlıklarının üretilmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, içerik ve işlem bütünlükleri korunacak şekilde, koruma ve muhafaza şartları uygun (fiziksel ve elektronik) ortamlarda saklanması, saklama sürelerini tamamladıklarında ise tasfiye edilmesi (transferi ve imhası) uzun bir süreçtir ve kurumlar bu sürecin tamamından sorumludurlar. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde görev alan personelin, kullanılacak sistem ve araçların doğru belirlenmesi; personelin, bilgi/belge ve arşiv yönetimi ile ilgili idari ve mesleki düzenlemeler kapsamında eğitim almaları uygun olacaktır. Kurumlarda belge ve arşiv yönetim süreçlerinde görev alan personele (sistem yöneticisi, belge yöneticisi, arşivci, restoratör) yönelik eğitim talepleri Başkanlığımızca değerlendirilmekte ve uygun bulunması halinde eğitimci görevlendirilmektedir. Eğitim taleplerinin karşılanmasında, katılımcı hizmet sınıfı, eğitimin verileceği yer, daha önce düzenlenen eğitimler ve eğitimcinin uygunluk durumu göz önünde bulundurulur. Eğitim programının Başkanlığımız görüşleri doğrultusunda oluşturulması uygun olacaktır.

Eğitim  Talep Formu için tıklayınız

Eğitim Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Eğitim Kaynakları

     Arşiv Mekanlarının
  Düzenlenmesi Rehberi

    Dosya Planı Rehberi   

   Saklama Planı Rehberi

  Belge Yönetimi ve Arşiv
     Terimleri Sözlüğü