ÖZEL İDARE KAYITLARI TALEP FORMU

Açıklamalar

 

1.      Özel İdare Kayıtlarına müracaat etmek için form kullanabilir veya formdaki bilgileri kapsayan bir yazı ile müracaat edebilirsiniz. Özel İdare Kayıtları için başvurduğunuzda, Başkanlığımıza devredilen Özel İdare Defterleri içerisinde tarama yapılacak, varsa sizlere, bina, arazi, arsa vb. yerlere ait kayıtlar gönderilecektir.

2.      Taşınmaza Ait Bilgiler ve Notlar başlığı altında istenen bilgi ve belgeler için zorunlu alan olarak belirtilen yerleri mutlaka doldurunuz/yazınız.

3.      Elinizde tapu varsa, talep ettiğiniz taşınmaza ait bilgileri, ada, parsel, pafta, bina ve kapı numaralarını formdaki alanlara yazınız. Tapu fotokopisini ek olarak gönderiniz.

4.      İlçe Tapu Müdürlüklerinden temin edilebilecek Vergi Kıymet ve Vukuat Varakası, Tapulama Tutanağı veya Kadastro Beyannamelerinde bulunan bilgilerle kayıtlara daha sağlıklı ve hızlı erişilebileceğinden, bu belgelerden birini mutlaka gönderiniz.

5.      Kendinize ait kayıt talebinde bulunuyorsanız T.C. Kimlik Numaranızı yazınız.

6.      Kayıt talebinde bulunan şahsın vekili iseniz Vekâletnameyi mutlaka gönderiniz. Vekaleten başvurulması durumunda, ibraz edilen vekaletname asıl veya onaylanmış olmalı; avukatın düzenlediği yetki belgesi ise asıl olmalıdır. Stajyer  avukat , vekaletnamede adı geçen avukatın yazılı muvafakati ile vekaletname verenin belgesini alabilir.  

7.      Form veya yazı ile müracaatınızda zorunlu alan olarak belirtilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, araştırmaya esas olacak bilgiler eksik olacağından talebiniz karşılanamayacak, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamanız istenecektir.

8.      Hesap veya Tahrir numarası biliniyorsa mutlaka yazılmalıdır. Özel İdare defterlerinin çoğunda ada, parsel, pafta bilgileri bulunmadığından sadece ada, parsel, pafta numaralarını yazarak müracaatta bulunursanız kayıt tarama işlemi yapılamayacaktır.

9.      Taşınmazın bulunduğu yerin ili, ilçesi mahalle veya köyünü yazmadan yapacağınız başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.  “……..’a ait nerede kayıt varsa tarafıma gönderilmesi” şeklindeki bir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.  İl Özel İdarelerine ait kayıtların tamamı Başkanlığımıza devredilmediğinden kayıt talepleri ancak Başkanlığımıza devredilen kayılar üzerinde tarama yapılarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her kayıt talebinin olumlu sonuçlanması beklenmemelidir.

 

12.  Herhangi bir hak kaybına uğramamak, zaman ve emek israfını önlemek için müracaat formunu veya talep yazınızı açıklamaları okuduktan sonra doldurunuz veya yazınız.