Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb tarafından 28 Eylül 2023 tarihinde Başkanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sayın Büyükelçiye bu ziyarette, Sudan Büyükelçiliği Başkâtibi Mai Ejami ve Büyükelçilik Tercümanı Mubarak Altom eşlik etmiştir.

Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal’ın Makamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinilmiş, Başkanlığımız ile Sudan Cumhuriyeti Milli Arşiv Bürosu arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan arşivler arası işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilebilecek faaliyetler ve yapılabilecek ortak çalışmalar hususunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Sayın Ünal, arşivlerimizin Dünya’nın sayılı arşivlerinden olduğunu belirtmiş özellikle Osmanlı Dönemi evrakının önemini ifade etmiştir. Arşivciliğimizin Batı arşivciliğinden farklı olduğunu, Batıda ülke ülke çalışmaların yapıldığını, Türk Devlet geleneğinde ise belgenin üretildiği kuruma göre tasniflerin yapıldığını belirtmiştir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde bulunan yaklaşık 80 milyon belgenin sistem üzerinden araştırmaya açık olduğunu söylemiştir. Sudan Milli Arşiv Bürosu ile kurumsal ilişkilerimize değinmiş ve son olarak Ağustos 2022 tarihinde iki uzman personelimizin TİKA’nın desteği ile EBYS eğitimi vermek üzere Sudan’da görevlendirildiğini ifade etmiştir.

Sayın Eltayeb, kendilerine zaman ayırdıkları için Sayın Ünal’a şükranlarını sunmuş ve bu görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinmiştir.

Kültürel hafızanın korunmasında arşivlerin ülke tarihleri için önemini belirtmiştir. Sudan Milli Arşivlerinde Devlet Arşivleri Başkanlığının tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtmiştir. Arşivler arası işbirliği protokolüne işlerlik kazandırmayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Özellikle restorasyon ve tasnif konularında desteğe ihtiyaç olunduğunu dile getirmiştir.

Makam’da yapılan görüşmeleri müteakiben Sayın Büyükelçiye araştırma salonu ve sergi salonu gezdirilerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir.